Welkom bij Schoonheidssalon Ellen Swinnen en www.schoonheidssalon-ellen.com. Wij vinden jouw privacy belangrijk, dus laten we het hebben over hoe we omgaan met jouw persoonlijke gegevens.

1. Verantwoordelijk voor gegevensverwerking

Wij zijn Schoonheidssalon Ellen Swinnen, gevestigd op Sint-Lambrechtsherkstraat 126, 3500 Hasselt, met ondernemingsnummer 0696 570 460.

2. Welke persoonsgegevens verzamelen we?

Wij verzamelen en verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • Contactgegevens zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres
 • Andere informatie die je vrijwillig aan ons verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie via e-mail of telefoon
 • Gegevens met betrekking tot je afspraken en behandelingen bij Schoonheidssalon Ellen Swinnen

3. Doeleinden van de gegevensverwerking

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het beheren van afspraken en behandelingen
 • Het verstrekken van informatie over onze diensten en producten
 • Het verbeteren van onze dienstverlening
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen

4. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

Wij verwerken jouw persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgrondslagen:

 • Jouw toestemming
 • Uitvoering van een overeenkomst met jou
 • Onze wettelijke verplichtingen

5. Delen van persoonsgegevens

Wij delen jouw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

6. Beveiliging van persoonsgegevens

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

7. Jouw rechten

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te laten verwijderen of over te dragen. Daarnaast kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Neem voor dergelijke verzoeken contact met ons op via hallo@schoonheidssalon-ellen.com.

8. Wijzigingen in de privacyverklaring

Schoonheidssalon Ellen Swinnen behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op elk moment te wijzigen. De meest recente versie zal beschikbaar zijn op onze website.

Neem bij vragen over deze privacyverklaring contact met ons op via hallo@schoonheidssalon-ellen.com.

Schoonheidssalon Ellen Swinnen
Sint-Lambrechtsherkstraat 126,
3500 Hasselt
BTW: BE0696570460

Telefoon: +32 11 59 20 26
E-mail: hallo@schoonheidssalon-ellen.com

Laatst gewijzigd op 6 januari 2024.